نام فیلم : سایه روشن

نویسنده :حسن هدایت

کارگردان :حسن هدایت

سمت : بازیگر

سال تولید : 1379

     
     
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Twilight_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movie_-_Twilight_(1).jpg  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Twilight_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movie_-_Twilight_(2).jpg  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Twilight_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movie_-_Twilight_(3).jpg
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Twilight_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movie_-_Twilight_(4).jpg  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Twilight_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movie_-_Twilight_(5).jpg  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Twilight_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movie_-_Twilight_(6).jpg
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Twilight_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movie_-_Twilight_(7).jpg  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Twilight_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movie_-_Twilight_(8).jpg  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Twilight_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movie_-_Twilight_(9).jpg