نام فیلم : روز بیست و سوم

نویسنده :پوپک مظفری

کارگردان :پوپک مظفری

سمت : نقش اول بازیگر

سال تولید : 1385

     
     
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_23th_Day_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_The_23th_day_-_Photo_By_Toraj_Aslani_(1).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_23th_Day_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_The_23th_day_-_Photo_By_Toraj_Aslani_(2).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_23th_Day_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_The_23th_day_-_Photo_By_Toraj_Aslani_(3).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_23th_Day_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_The_23th_day_-_Photo_By_Toraj_Aslani_(4).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_23th_Day_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_The_23th_day_-_Photo_By_Toraj_Aslani_(5).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_The_23th_Day_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_The_23th_day_-_Photo_By_Toraj_Aslani_(6).JPG