نام فیلم : نیلوفر

نویسنده :سابین جمیل

کارگردان :سابین جمیل

سمت : بازیگر نقش اول

سال تولید : 1385

     
     
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Niloofar_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Niloofar_-_Photo_By_Sahab_Zaribaf_(1).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Niloofar_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Niloofar_-_Photo_By_Sahab_Zaribaf_(2).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Niloofar_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Niloofar_-_Photo_By_Sahab_Zaribaf_(3).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Niloofar_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Niloofar_-_Photo_By_Sahab_Zaribaf_(4).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Niloofar_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Niloofar_-_Photo_By_Sahab_Zaribaf_(5).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Niloofar_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Niloofar_-_Photo_By_Sahab_Zaribaf_(6).JPG
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Niloofar_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Niloofar_-_Photo_By_Sahab_Zaribaf_(7).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Niloofar_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Niloofar_-_Photo_By_Sahab_Zaribaf_(8).JPG  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_Niloofar_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Movies_-_Niloofar_-_Photo_By_Sahab_Zaribaf_(9).JPG