نام فیلم : برف روی شیروانی داغ

نویسنده :محمد هادی کریمی

کارگردان :محمد هادی کریمی

سمت : بازیگر نقش مکمل

سال تولید : 1388

     
     
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_snow_on_the_hot_roof_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Snow_on_the_Hot_Roof_(1).jpg  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_snow_on_the_hot_roof_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Snow_on_the_Hot_Roof_(2).jpg  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_snow_on_the_hot_roof_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Snow_on_the_Hot_Roof_(3).jpg
 c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_snow_on_the_hot_roof_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Snow_on_the_Hot_Roof_(4).jpg  c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_snow_on_the_hot_roof_Hengameh_Ghaziani_Official_Website_-_Cinema_-_Snow_on_the_Hot_Roof_(5).jpg