نام فیلم : بشارت برای شهروند هزاره سوم

نویسنده : محمد هادي كريمي

کارگردان : محمد هادي كريمي

سمت : بازیگر

سال تولید : 1391

     
     
c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_annunciation_annuncitaion_(1).jpg c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_annunciation_annuncitaion_(2).jpg c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_annunciation_annuncitaion_(3).jpg
c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_annunciation_annuncitaion_(4).jpg c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_annunciation_annuncitaion_(5).jpg c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_annunciation_annuncitaion_(6).jpg
c_120_120_16777215_00_images_works_Cinema_annunciation_annuncitaion_(7).jpg